Powrót dzieci z klas I-III do szkoły

Szanowni Państwo,
decyzją rządu od poniedziałku - 18.01. 2021. zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych będą odbywać się stacjonarnie wg stałego planu lekcji. „Proces ma się odbyć przy utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń - podkreślił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.” Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą się uczyć zdalnie.
Świetlica będzie czynna od 6.30 do 16.30. Obiady nie będą wydawane do odwołania.

                                                                              Piotr Żłobinski
 Dyrektor ZS07
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych