• Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
    Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami sportowymi i dla słabosłyszących

    XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących

 W naszej szkole film promocyjny  


1_f.png 

 

 

 

Rekrutacja 2021/2022


W roku szkolnym 2021/ 2022 planujemy utworzenie dla dzieci słabosłyszących oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Dzieci słabosłyszące w roku szkolnym 2021/22 mogą podjąć naukę w naszej szkole w klasach IV, VI, VIII, a młodzież w I i III klasie liceum ogólnokształcącego. 

 

 

Nasza Szkoła

Nasza szkoła to połączenie nowoczesności z tradycją. Najnowsza hala sportowa, wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne sale lekcyjne,  łączą się z 59-letnią  tradycją placówki i z 31-letnim doświadczeniem pracy z uczniami słabosłyszącymi. W naszej szkole uczy się około 500 dzieci w z reguły niezbyt licznych  klasach, a klasy dla dzieci słabosłyszących liczą kilku uczniów.   Czytaj więcej

 

 

ulan1

 

u 2021

 

Rekrutacja XVII LO 2021

Regulamin rekrutacji 2021/2022

Zarządzenie Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty

Nabór elektroniczny

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 2021 r. (środa) do godz. 15.00 – składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • do 14 lipca 2021 r. (środa) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • 22 lipca 2021 r. (czwartek) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 23 lipca 2021 r. (piątek) do 30 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum,
  • 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 
 Uczniowie słabosłyszący 
Drodzy Rodzice, uczniowie z wadą słuchu!
Pragniemy zachęcić Państwa do zaufania nam i zapisania Państwa dzieci do naszej szkoły. Bardzo chcielibyśmy przekonać Państwa, że będzie to najlepsze rozwiązanie dla ich przyszłości.
Dlaczego dzieci niesłyszące potrzebują innego podejścia nauczyciela?   
Każdy słyszący człowiek często mimochodem zdobywa informacje płynące z radia, telewizji, podsłuchanych rozmów w... Czytaj więcej