Rekrutacja XVII LO 2021

Regulamin rekrutacji 2021/2022

Zarządzenie Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty

Nabór elektroniczny

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 2021 r. (środa) do godz. 15.00 – składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • do 14 lipca 2021 r. (środa) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • 22 lipca 2021 r. (czwartek) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 23 lipca 2021 r. (piątek) do 30 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum,
  • 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.