• Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
    Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami sportowymi i dla słabosłyszących

    XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących

 
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

15 września 2021
Śr.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. IV, VII SP; 
Godz. 1800  – kl. VI, VIII SP, LO.
16 września 2021
Czw.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. III, V SP; 
Godz. 1800  – kl. I, II SP.

 

2 grudnia 2021
Czw.  „Drzwi otwarte” (stacjonarnie, online lub wersja hybrydowa).  Kl. SP, LO – informujemy o przewidywanych ocenach niedostatecznych  i frekwencji uczniów.

 

11 stycznia 2022
Wt.    Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. I, II SP; 
Godz. 1800  – kl. III, V SP.

 

12 stycznia
Śr.    Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. VI, VIII SP, LO; 
Godz. 1800  – kl. IV, VII SP.

 

22 marca 2022
Wt.  Godzina 1630 – zebranie z rodzicami kl. III LO (przypomnienie informacji związanych z egzaminem maturalnym, poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych – przedmioty, zachowanie).

 

17 maja 
Wt.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. III, V SP; 
Godz. 1800  – kl. I, II SP.
          Informujemy o przewidywanych ocenach rocznych (przedmioty, zachowanie) 
          i frekwencji uczniów. 

18 maja 
Śr.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. IV, VII SP; 
Godz. 1800  – kl. VI, VIII SP, LO.
          Informujemy o przewidywanych ocenach rocznych (przedmioty, zachowanie) 
          i frekwencji uczniów.