• Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
    Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami sportowymi i dla słabosłyszących

    XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących

 

Nasza szkoła to połączenie nowoczesności z tradycją. Najnowsza hala sportowa, wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne sale lekcyjne,  łączą się z 58-letnią  tradycją placówki i z 32-letnim doświadczeniem pracy z uczniami słabosłyszącymi . W naszej szkole uczy się około 500 dzieci w z reguły niezbyt licznych  klasach, a klasy dla dzieci słabosłyszących liczą kilku uczniów. Dla wszystkich dzieci oferujemy naukę w komfortowych warunkach, w nowoczesnej, przyjaznej uczniom i rodzicom , bezpiecznej  i ciągle doskonalącej się szkole.Oferujemy również doskonałe warunki  dla młodych  sportowców, a pasjonaci innych kierunków mogą rozwijać swoje zainteresowania na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.Nasz szkoła istnieje 50 lat. Z początku była tylko Szkoła Podstawowa nr 48, z czasem dołączyło Gimnazjum nr 36 i XVII Liceum Ogólnokształcące . Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum zaczęły funkcjonować jako Zespół Szkół nr 7 od 1999 roku. Już 32 lat  uczą się tutaj dzieci i młodzież z dysfunkcją słuchu, w tej chwili na wszystkich etapach edukacyjnych: od zerówki po maturzystów. Szkoła jest jedną z nielicznych tego typu w regionie. Dzieci i młodzież uczą się w kilkuosobowych zespołach, w małych salach zapewniających większy komfort nauki. Uczestniczą w życiu szkoły na równi ze słyszącymi rówieśnikami: biorą udział w konkursach, przygotowują szkolne imprezy, apele, przedstawienia, rozgrywają zawody sportowe, korzystają z pięknej hali, oddanej niedawno do użytku. Integrują się ze swoimi rówieśnikami. Po przeprowadzeniu reformy w Zespole Szkól nr 7 funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami sportowymi i dla słabosłyszących i XVII Liceum Ogólnokształcące dla Słabosłyszących.