REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO – Spotkanie z poezją …Wiosna 

DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

                                             „ Wiosna ma to do siebie, że wszędzie jest śliczna

                                i każde miejsce w świecie barwi w sposób jedyny i niepowtarzalny.” 

 Leopold Tyrmand

 

Organizatorzy: Halina Jasińska, Agnieszka Kolanowska

Cele konkursu: 

1.Popularyzacja  literatury  pięknej.

2.Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

3.Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.

4.Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów poetyckich.

Zasady uczestnictwa:

 1. Udział mogą brać wszyscy uczniowie ZS nr 7, którzy prześlą film z recytacją wiersza o tematyce wiosennej.
 2. Czas nagrania  nie może przekroczyć 2 min., a wiersz nie powinien być krótszy niż 8 wersów.
 3. Nagranie  utworu w formacie  MP 4 lub link do nagrania przesyłamy do 31 maja 2021 roku na platformie  MSTeams do nauczyciela Agnieszki Kolanowskiej

     Instrukcja dodania filmu  do platformy MS Teams znajduje się poniżej.

 1. Dopuszcza się wykorzystanie rekwizytów, podkładu muzycznego,itp.
 2. Wiersz powinien być recytowany z pamięci a nie czytany.
 3. Konkurs będzie przeprowadzany w trzech grupach wiekowych:
 • klasy I – III
 • klasy IV – VI
 • klasy VI - VIII

 

 1. Prezentację ocenia powołane przez organizatorów JURY wg następujących kryteriów:
 • Dobór repertuaru (dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika)
 • Kultura słowa
 • Ogólny wyraz artystyczny
 • Pomysłowość
 • Kreatywność
 1. Decyzje JURY są ostateczne i niepodważalne.
 2. Jury przyzna  nagrody i wyróżnienia.
 3. Przesłanie nagrania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację na stronie internetowej szkoły i szkolnym kanale Youtube.

Wszelkich informacji udzielają odpowiedzialne za organizacje konkursu nauczycielki ZS nr 7: Halina Jasińska ( 784 037 623) i Agnieszka Kolanowska