• Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
  Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami sportowymi i dla słabosłyszących

  XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących

ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 
W BYDGOSZCZY CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 6.30 - 17.00


ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

 • Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie rodziców pracujących zawodowo na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów) . W trosce o bezpieczeństwo dzieci rodzice zobowiązują się do wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu lub jego odbiór przez inne osoby niż rodzice.
 • W roku szkolnym 2012/2013 opieką objęto 105 dzieci z klas 0 i I-III. Świetlica dysponuje różnorodną bazą materialną w postaci: książek, czasopism, sprzętu multimedialnego, filmów video i DVD, 5 komputerów, gier towarzyskich, sprzętu sportowo-rekreacyjnego, zabawek.
 • Przy świetlicy szkolnej działa stołówka. Podczas obiadów dzieci otoczone są opieką wychowawców świetlicy.
 • Świetlica sprawuje funkcje opiekuńczo-wychowawczą według ramowego planu pracy szkoły oraz dziennego rozkładu zajęć.
 • W świetlicy organizowane są zajęcia; plastyczno- techniczne, origami, rekreacyjno-sportowe, muzyczno- ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, prowadzimy zabawy integrujące zespoły wychowawcze. Realizujemy założenia programu "Cała Polska czyta dzieciom", organizujemy obchody Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, urodzin dzieci, andrzejki, mikołajki, Halloween, obchodzimy Światowe Dni Origami oraz inne uroczystości wynikające z kalendarza imprez szkolnych.
 • Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 • Systematycznie organizowane są ekspozycje prac plastycznych dzieci.
 • W godzinach popołudniowych dzieci mają zapewniony czas i pomoc w odrabianiu lekcji
 • Świetlica współpracuje z przedszkolami w celu zapewnienia dzieciom łatwiejszej adaptacji w szkole.




REGULAMIN ŚWIETLICY:

 1. W świetlicy jesteśmy po, to aby pilnie i systematycznie się uczyć oraz milo i przyjemnie spędzać czas.
 2. Dbamy o estetykę pomieszczeń.
 3. Szanujemy rzeczy własne i kolegów.
 4. Bierzemy czynny udział w zajęciach świetlicowych.
 5. Po obiedzie odrabiamy prace domowe.
 6. Przezwyciężamy nasze błędy i pracujemy nad swoim charakterem.
 7. Przestrzegamy regulaminu i staramy się, aby świetlica była naszym drugim domem.