Przegląd Małych Form Scenicznych ,, Serce Słyszy Serce’’

Uczniowie  słabosłyszący Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy  zaprosili niepełnosprawnych rówieśników na Przegląd Małych Form Scenicznych ,, Serce słyszy Serce’’. Impreza odbyła się 10 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.  

Przegląd skierowany był do dzieci i  młodzież y z dysfunkcjami słuchu, wzroku bądź niepełnosprawnością intelektualną zainteresowanych edukacją sceniczną. Dwustu uczestników zaprezentowało swój dorobek artystyczny podczas pokazów grupowych jak i występów indywidualnych.  Gościliśmy młodych artystów z SP nr 13, ZSz nr 19, ZSz nr 30, ZSz nr 31, Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy.

Przegląd był jednodniową imprezą związaną  z obchodami Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych – wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni  i nagrodzeni.

 Podczas imprezy zostały wręczone statuetki ,, Przyjaciel Niepełnosprawnych’’ za działalność dla dobra dzieci  i młodzieży z wadą słuchu poprzez włączanie ich w nurt życia społecznego, promowanie ich działalności oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

Wszystkim uczestnikom, którzy swymi aktorskimi zdolnościami ,zaangażowaniem i artystycznymi staraniami uświetnili Przegląd Małych Form Scenicznych „Serce Słyszy Serce” gratulujemy udanych i odważnych występów, a ich opiekunom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!