Dzień wolontariusza

„Wolontariusz doskonale mnoży dobro wokół siebie i dzieli się swoim czasem, talentami i pomysłami. Nie bój się zostać mistrzem mnożenia i dzielenia” 5 grudnia jest obchodzony corocznie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wydarzenie to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 roku. Celem obchodów tego wydarzenia jest podziękowanie za pracę wolontariuszy na całym świecie – za ich trud i bezinteresowną pomoc na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia. Koordynatorzy SKW ZS nr 7 również bardzo serdecznie podziękowali w tym dniu swoim wolontariuszom za poświęcony bezcenny czas, za zaangażowanie, bezinteresowną pomoc, gotowość do działania, kreatywne pomysły i uśmiech. Dziękujmy.