Szkolne Koło Wolontariatu
Zespołu Szkół nr 7
w Bydgoszczy

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - uczniów, nauczycieli i rodziców na rzecz potrzebujących

Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pomagać innym 

 

Zapraszamy do współpracy uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków

 

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”

Papież Franciszek

Nasze działania

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
                                  Jan Paweł II