Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 informuje:

Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 informuje:

1. Decyzją MEiN w terminie 31.01.2022r. – 25.02.2022r.: – dla uczniów klas 5 – 8 ( z wyjątkiem kl.6c,8c), kl. 1LO i 3LO zostają zawieszone zajęcia stacjonarne.

Zajęcia odbywać się będą w trybie kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa.

– uczniowie klas 1 – 4, kl. 6c, 8c kontynuują kształcenie w trybie stacjonarnym.

2. Dla uczniów, którzy nie mają możliwości realizowania nauki zdalnej w domu (brak sprzętu, internetu), organizowane jest nauczanie zdalne na terenie szkoły.

3.  Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych na terenie szkoły dla uczniów zdających w tym roku egzaminy ósmoklasisty i maturalny.

4. Świetlica czynna w w/w dniach w godz. 6.30 – 16.30. Prośba do rodziców o nieprzysyłanie dzieci do świetlicy w miarę możliwości.

5. Zobowiązuje się osoby przebywające na terenie Zespołu Szkół nr 7 do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi MZ I GIS.

                                                                       Dyrektor Szkoły Piotr Żłobinski

Skip to content