Dla rodziców

Rada rodziców

 Przewodnicząca
Violetta Naskręt
email: viollanask@gmail.com

tel. 606 369 340
 Zastępca przewodniczącego
 Marcin Grabowski
 Sekretarz
Klaudia Malicka 
 Skarbnik

Katarzyna Jeziorska
  NUMER RACHUNKU RADY RODZICÓW NA KTÓRY MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT
BANK ZACHODNI WBK S.A.
60 1090 1896 0000 0001 0802 3606
TYTUŁ WPŁATY:
Wpłata na Radę Rodziców
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASA:
NP.: IGREK IKSIŃSKI Klasa 4 B LO (SP, GIM)

 

Dokumenty dla rodziców

Інформаційний  для громадян України

Informator dla obywateli Ukrainy 

Karta zgłoszenia do świetlicy

 Dzieci w wirtualnej sieci

Zasady oceniania zachowania 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2022r.

Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2022r.

Program zajęć doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Karta zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48

Regulamin Organizacyjno Porządkowy Zespołu Szkół nr 7 

Regulamin użytkowania szafek

Regulamin organizacji szatni szkolnej

Regulamin hali sportowej

Statut Zespołu Szkół nr 7

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Regulamin świetlicy

Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 48 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 48

Regulamin Rady Rodziców

 

Spotkania z rodzicami

15 września 2021

Śr.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. IV, VII SP; 

Godz. 1800  – kl. VI, VIII SP, LO.

16 września 2021

Czw.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. III, V SP; 

Godz. 1800  – kl. I, II SP.

2 grudnia 2021

Czw.  „Drzwi otwarte” (stacjonarnie, online lub wersja hybrydowa).  Kl. SP, LO – informujemy o przewidywanych ocenach niedostatecznych  i frekwencji uczniów.

11 stycznia 2022

Wt.    Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. I, II SP; 

Godz. 1800  – kl. III, V SP.

12 stycznia 2022

Śr.    Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. VI, VIII SP, LO; 

Godz. 1800  – kl. IV, VII SP.

22 marca 2022

Wt.  Godzina 1630 – zebranie z rodzicami kl. III LO (przypomnienie informacji związanych z egzaminem maturalnym, poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych – przedmioty, zachowanie).

17 maja 2022

Wt.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. III, V SP; 

Godz. 1800  – kl. I, II SP.

          Informujemy o przewidywanych ocenach rocznych (przedmioty, zachowanie)   i frekwencji uczniów. 

18 maja 2022

Śr.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. IV, VII SP; 

Godz. 1800  – kl. VI, VIII SP, LO.

          Informujemy o przewidywanych ocenach rocznych (przedmioty, zachowanie)  i frekwencji uczniów. 

Święta i dni wolne

Święta i dni wolne w roku szkolnym 2021/2022 

14.10.2021 r. (środa)  – Święto Komisji Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

01.11.2021 r. (poniedziałek) – Wszystkich Świetych – dzień wolny

11.11.2021 r. (czwartek)  – Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny

12.11 2021 r. (piątek)  – dzień wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 .12.2021r. (czwartek) do 31.12. 2021 r.  (piątek) – zimowa przerwa świąteczna

6.01. 2022 r.  (czwartek) Święto Trzech Króli – dzień wolny

07.01 2022 r. (piątek)  – dzień wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

od 17.01.2022 r. (poniedziałek) do 30.01. 2022 r. ( niedziela) – ferie zimowe

14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.  – wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2022 r. (niedziela) – Święto Pracy – dzień wolny

02.05.2022 r. (poniedziałek)  – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 03.05.2022 r. (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

24.05. – 26.05.2022 r. (wtorek-czwartek) – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzamin ósmoklasisty

16.06.2022 r.(czwartek) – Święto Boże Ciało – dzień wolny

17.06.2022 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Dzienniczek ucznia

Skip to content