Dla rodziców

Rada rodziców

 Przewodnicząca

 Agnieszka Supłatowicz
 tel. 699 860 680 

email: zs7radarodzicow@gmail.com

Wiceprzewodniczący

Tomasz Szczawiński

email: tomasz.szczawinski@gmail.com

Anna Lewandowska 

tel: 502 853 853

email: anna.lewandowska84@gmail.com
 Anna Jagiełka

tel: 691 847 590

email: anna.jagielka@o2.pl

Agnieszka Lawrenz

tel: 604 267  539

Sebastian Fischer

Protokolant

Joanna Wielgus

  NUMER RACHUNKU RADY RODZICÓW NA KTÓRY MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT
Santander Bank Polska
60 1090 1896 0000 0001 0802 3606
TYTUŁ WPŁATY:
Wpłata na Radę Rodziców
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASA:
NP.: IGREK IKSIŃSKI Klasa  4 B LO (SP, GIM)

 

 

Dokumenty dla rodziców

Regulamin Rady Rodziców – nowy

Regulamin Organizacyjno Porządkowy Zespołu Szkół nr 7 

Statut Zespołu Szkół nr 7

Інформаційний  для громадян України

Informator dla obywateli Ukrainy 

Karta zgłoszenia do świetlicy

 Dzieci w wirtualnej sieci

Zasady oceniania zachowania 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2023r.

Program zajęć doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Karta zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48

Regulamin użytkowania szafek

Regulamin organizacji szatni szkolnej

Regulamin hali sportowej

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Regulamin świetlicy

Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 48 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 48

Regulamin Rady Rodziców

 

Spotkania z rodzicami

14 września 2022 r. (środa)

Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. IV, VII SP; 

Godz. 1800  – kl. VI, VIII SP, LO.

15 września 2022 r. (czwartek)

  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. III, V SP; 

Godz. 1800  – kl. I, II SP.

lub 14 września 2022 r. (środa)

 Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami (online):

Godz. 1630 – kl. I – VIII SP, LO.

14 grudnia 2022 r. (środa)

  „Drzwi otwarte” (stacjonarnie, online lub wersja hybrydowa).  Kl. SP, LO – informujemy o przewidywanych ocenach niedostatecznych  i frekwencji uczniów.

24 stycznia 2023 r.  (wtorek)

  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. I, II SP; 

Godz. 1800  – kl. III, V SP.

25 stycznia 2023 r. (środa)

  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. VI, VIII SP, LO; 

Godz. 1800  – kl. IV, VII SP.

lub 24 stycznia 2023 r. (wtorek)

 Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami (online):

Godz. 1630 – kl. I – VIII SP, LO.

16 maja 2023 r. (wtorek)

  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. III, V SP; 

Godz. 1800  – kl. I, II SP.

          Informujemy o przewidywanych ocenach rocznych (przedmioty, zachowanie)   i frekwencji uczniów. 

17 maja 2023 r. (środa)

  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. IV, VII SP; 

Godz. 1800  – kl. VI, VIII SP, LO.

          Informujemy o przewidywanych ocenach rocznych (przedmioty, zachowanie)  i frekwencji uczniów. 

lub 17 maja 2023 r. (środa)

 Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami (online):

Godz. 1630 – kl. I – VIII SP, LO.

 

Święta i dni wolne

Święta i dni wolne w roku szkolnym 2022/2023 

14.10.2022 r. (piątek)  – Święto Komisji Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

31.10 2022 r. (poniedziałek)  – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.11.2022 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych – dzień wolny

11.11.2022 r. (piątek)  – Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny

23.12.2022r. (piątek) do 30.12. 2022 r.  (sobota) – zimowa przerwa świąteczna

6.01. 2023 r.  (piątek) Święto Trzech Króli – dzień wolny

od 30.01.2023 r. (poniedziałek) do 12.02. 2023 r. (niedziela) – ferie zimowe

06.04.2023 r.(czwartek) – 11.04.2023 r. (wtorek)  – wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2023 r. (poniedziałek) – Święto Pracy – dzień wolny

02.05.2023 r. (wtorek)  – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 03.05.2023 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

23.05. – 25.05.2023 r. (wtorek-czwartek) – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzamin ósmoklasisty

08.06.2023 r.(czwartek) – Święto Boże Ciało – dzień wolny

09.06.2023 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

16.06.2023 r. (piątek)  – Święto Szkoły dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dzienniczek ucznia

Skip to content