Dla rodziców

Spotkania z rodzicami

14 września 2023 r. (czwartek)

Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. I – IV SP; 

Godz. 1800  – kl. V – VIII SP, LO.

 

14 grudnia 2023 r. (czwartek)

  „Drzwi otwarte”  – informujemy o przewidywanych ocenach niedostatecznych  i frekwencji uczniów.

22 stycznia 2024 r.  (poniedziałek)

  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. V – VIII, LO; 

Godz. 1800  – kl. I  – IV 

16 maja 2024 r. (czwartek)

  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:

Godz. 1630  – kl. I – IV SP; 

Godz. 1800  – kl. V – VIII, LO

          Informujemy o przewidywanych ocenach rocznych (przedmioty, zachowanie)   i frekwencji uczniów. 

 

Święta i dni wolne

1.11.2023r. (środa) – Wszystkich Świętych – dzień wolny

2 .11.2023r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3.11.2023r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23.12.2023r. – 1.01.2024r. – zimowa przerwa świąteczna

12.02.2024r. – 25.02.2024r. – ferie zimowe

28.03.2024r. – 2.04.2024r. – wiosenne przerwa świąteczna

1.05.2024r. (środa) – Święto Pracy

2.05.2024r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3.05.2024r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

14 – 16.05.2024r. (wtorek – czwartek) – egzaminy ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

30.05.2024r. (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny

31.05.2024r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

Dzienniczek ucznia

WordPress PopUp Plugin Skip to content