Powrót do szkół dzieci z klas I – III

Szanowni Państwo,

decyzją rządu od poniedziałku – 18.01. 2021. zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych będą odbywać się stacjonarnie wg stałego planu lekcji. „Proces ma się odbyć przy utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń – podkreślił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.” Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą się uczyć zdalnie.

Świetlica będzie czynna od 6.30 do 16.30. Obiady nie będą wydawane do odwołania.


                                                                              Piotr Żłobinski
 Dyrektor ZS07

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

 

Skip to content