Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


1 września 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 7 rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.
KLASY 1-3
LISTY UCZNIÓW KLAS 1 BĘDĄ WYWIESZONE OD STRONY BOISKA.
– uczniowie oczekują na wychowawcę na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 m) w wyznaczonym dla danej klasy miejscu;
– razem z uczniem na boisku szkolnym może oczekiwać tylko jeden opiekun odprowadzający dziecko do szkoły;
– opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na boisku, nie wchodzą do budynku szkolnego;
– po zbiórce z wychowawcą uczniowie wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce;
– po zakończeniu spotkania z wychowawcą klasy uczniowie pod opieką nauczyciela wychodzą z budynku tym samym wejściem/wyjściem.
KLASY 4-8, LO
– uczniowie oczekują na wychowawcę na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 m) w wyznaczonym dla danej klasy miejscu;
– po zbiórce z wychowawcą uczniowie wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce;
– po zakończeniu spotkania z wychowawcą klasy uczniowie pod opieką nauczyciela wychodzą z budynku tym samym wejściem/wyjściem.

Skip to content