I test wiedzy o sporcie

18 maja chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszym teście wiedzy o sporcie. Trzeba było przyporządkować nazwisko sportowca do dyscypliny przez niego uprawianej. W zmaganiach wzięło udział 20 uczniów, którzy rozwiązywali test wyboru składający się z 20 pytań. Komplet punktów zdobył uczeń klasy VIII d – Oskar Dębowski, drugi był uczeń tej samej klasy – Maks Pamin, który zgromadził 19 punktów, a trzeci – uczeń klasy VIII e – Viktor Unverricht – zdobywca 18 punktów. Kolejny test odbędzie się 30 maja (poniedziałek), a jego tematem będą liczby w sporcie. Napiszemy go na hali sportowej o godz. 12.25. Ogółem odbędą się cztery takie testy, a na zwycięzców całego cyklu czekają nagrody rzeczowe.

Skip to content