Sukcesy absolwentów liceum

Uczniowie naszego liceum wraz z wychowawcami z p. Karoliną Milewską i z p. Katarzyną Belcikowską wzięli udział w spotkaniu w ramach 100-lecia Polskiego Ruchu Sportowego Niesłyszących zorganizowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Podczas uroczystości wojewoda wręczył medale sportowcom i ich trenerom. Wśród nagrodzonych olimpijczyków znaleźli się dwaj absolwenci naszej szkoły – Tomasz Rozumczyk (srebrny medalista Igrzysk Głuchych w rzucie oszczepem) oraz Oskar Kokoszewski (brązowy medalista Igrzysk Głuchych w pchnięciu kulą). Pan Dyrektor Piotr Żłobinski otrzymał podziękowania ze strony Prezesa Zarządu Polskiego Związku Sportu Niesłyszących Wojciecha Stempurskiego.

Skip to content