Wizyta w Straży Pożarnej

Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych to jeden z celów podstawy programowej, które dzieci muszą poznać. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc.

Niewątpliwie wycieczka dydaktyczna do Państwowej Straży Pożarnej sprzyja osiągnięciu tych celów.

Zatem dnia 6 grudnia uczniowie klasy 6d, a  8 grudnia uczniowie klasy 3a naszej szkoły udali się z wizytą do Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy mieszczącej się przy ul. Pomorskiej 16.

Wycieczka wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Zwiedziły one budynek, dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka, wysłuchały, którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Poznały wyposażenie i sprzęt, służący do udzielania pomocy nie tylko w przypadku pożarów, ale również wypadków drogowych i innych trudnych sytuacji wymagających interwencji strażaków. Zwiedziły stanowisko kierowania, w którym odbiera się zgłoszenia o pożarach i wypadkach. Mogły obserwować także zakładanie profesjonalnego ubrania i zobaczyć jak strażak w razie alarmu zjeżdża z rury, aby jak najszybciej dotrzeć do wozu bojowego.

Ponadto klasa 6d miała okazję obserwacji strażaków szykujących się do wyjazdu na akcję ratunkową, gdyż podczas wizyty nastąpiło wezwanie do zdarzenia, na które zostały wysłane dwa pojazdy strażackie.

Oprócz poznania tajników pracy strażaka uczniowie zdobyli także bardzo cenną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, dowiedziały się jak należy zachować się w trakcie zagrożenia i utrwaliły numery alarmowe do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112. 

Spotkanie ze strażakami było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne, ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody.

To była bardzo ciekawa i ważna lekcja.

Składamy serdeczne podziękowania Strażakom za miłe przyjęcie i umożliwienie bliższego poznania niezwykle istotnej i niebezpiecznej pracy STRAŻAKA.

 

W. Broniewski „Pożar”.

Gwałtu, rety! Dom się pali!

Już strażacy przyjechali.

Prędko wleźli po drabinie

i stanęli przy kominie.

Polewają sikawkami

ogień, który jest pod nami.

Dym i ogień bucha z dachu,

ale strażak nie zna strachu,

choć gorąco mu okropnie,

wszedł na górę, już jest w oknie

i ratuje dzieci z ognia,

Tak strażacy robią co dnia.

Skip to content