Serce Słyszy Serce

22 listopada odbyły się ostatnie warsztaty plastyczne w ramach VI Wojewódzkich Przedsięwzięć Artystycznych i Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych „Serce Słyszy Serce”. Wzięli w nich udział uczniowie słabosłyszący z klasy 2c i 5c. Zajęcia prowadzili pracownicy Okręgowego Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego.  Warsztaty miały charakter świąteczny, w trakcie lekcji muzealnej uczniowie dowiedzieli się o dawnych zwyczajach i tradycjach oraz oglądali różne dekoracje świąteczne. 

Następnie przystąpili do pracy samodzielnej, z wielkim zapałem wykonali łańcuchy oraz gwiazdy z kolorowego papieru i słomek.

Skip to content