Dzień Wolontariusza

„Wolontariusz doskonale mnoży dobro wokół siebie i dzieli się swoim czasem, talentami i pomysłami. Nie bój się zostać mistrzem mnożenia i dzielenia”

5 grudnia jest obchodzony corocznie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wydarzenie to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 roku. Celem obchodów tego wydarzenia jest podziękowanie za pracę wolontariuszy na całym świecie – za ich trud i bezinteresowną pomoc na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia.
Koordynatorzy SKW ZS nr 7 również bardzo serdecznie podziękowali w tym dniu swoim wolontariuszom za poświęcony bezcenny czas, za zaangażowanie, bezinteresowną pomoc, gotowość do działania, kreatywne pomysły i uśmiech. Dziękujmy.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę także jednorazowe zaangażowanie
w pracę społeczną, wówczas co piąty Polak może tytułować się wolontariuszem.
Również wszyscy Państwo, którzy wspomagacie akcje Szkolnego Koła Wolontariatu mieliście dzisiaj swoje święto. Dziękujemy, że jesteście z nami.

 

Skip to content