Jak dobrze korzystać z telefonu?

Telefon stał się dla większości ludzi narzędziem, bez którego nie wyobrażają sobie życia. Ułatwia wyszukiwanie informacji, kontakt z innymi, jest źródłem rozrywki. Niestety, często staje się także przyczyną uzależnienia i osamotnienia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Aby zapobiegać temu zjawisku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali niezwykle ciekawy wykład, połączony z pogadanką, prezentacją wyników przeprowadzonej ankiety oraz krótkim filmem. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w spotkaniu świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadużywanie telefonu znacznie wzrośnie, a młodzi ludzie opuszczą choć w pewnej mierze świat wirtualny na rzecz funkcjonowania w realnej codzienności.

447849616_122150223830102357_6667235202552667_n
447608739_122150223920102357_6620002100031918021_n
447777885_122150223866102357_4956172906033210527_n
447307166_122150223854102357_4905085265287977886_n
Skip to content