• Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
    Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami sportowymi i dla słabosłyszących

    XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


1 września 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 7 rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.
KLASY 1-3
LISTY UCZNIÓW KLAS 1 BĘDĄ WYWIESZONE OD STRONY BOISKA.
- uczniowie oczekują na wychowawcę na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 m) w wyznaczonym dla danej klasy miejscu;
- razem z uczniem na boisku szkolnym może oczekiwać tylko jeden opiekun odprowadzający dziecko do szkoły;
- opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na boisku, nie wchodzą do budynku szkolnego;
- po zbiórce z wychowawcą uczniowie wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce;
- po zakończeniu spotkania z wychowawcą klasy uczniowie pod opieką nauczyciela wychodzą z budynku tym samym wejściem/wyjściem.
KLASY 4-8, LO
- uczniowie oczekują na wychowawcę na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 m) w wyznaczonym dla danej klasy miejscu;
- po zbiórce z wychowawcą uczniowie wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce;
- po zakończeniu spotkania z wychowawcą klasy uczniowie pod opieką nauczyciela wychodzą z budynku tym samym wejściem/wyjściem.

W PRZYPADKU OPADÓW UCZNIOWIE UDAJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO SAL.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 01.09.2021.
godz. 8.30 - kl. 7-8, LO
godz. 9.00 - kl. 5-6
godz. 9.30 - kl. 3-4
godz. 10.00 - kl.1-2
PRZYDZIAŁ SAL
KLASA SALA
1A 24
1B  28
1D 21
2A  SALA NA HALI
2B 23
2D  22
3A 21
3B 28
3C 26
3D 23
4A 110
4B 115
4C 104
4D 109
5A 114
5B 3
5D 107
6A 111
6C 2
7A 106
7B 108
7D 22
7E 115
7F 27
8A 114
8B 110
8C 107
8D 3
8E 21
1L 112
3L 116