• Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
    Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami sportowymi i dla słabosłyszących

    XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących

Drodzy Rodzice, uczniowie z wadą słuchu!

Pragniemy zachęcić Państwa do zaufania nam i zapisania Państwa dzieci do naszej szkoły. Bardzo chcielibyśmy przekonać Państwa, że będzie to najlepsze rozwiązanie dla ich przyszłości.

Dlaczego dzieci niesłyszące potrzebują innego podejścia nauczyciela?

Każdy słyszący człowiek często mimochodem zdobywa informacje płynące z radia, telewizji, podsłuchanych rozmów w sklepie, autobusie i wszędzie tam, gdzie ludzie głośno rozmawiają. Dla osób z wadą słuchu nie jest to źródło informacji. Ich uwagę trzeba zwrócić na rozmówcę, trzeba mówić do nich wyraźnie z ogromną cierpliwością dobierając odpowiednie słownictwo. Sam aparat słuchowy, czy wszczepiony implant nie spowoduje, że człowiek będzie od razu słyszący. Wymaga to długiej i bardzo cierpliwej terapii.

Dlaczego nasza szkoła jest najlepszym rozwiązaniem dla dziecka z wadą słuchu?

W wielu szkołach powstają klasy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych, ale często nie są to warunki odpowiednie dla uczniów z wadą słuchu. Takim uczniom jest bardzo trudno zaistnieć, pokazać swoje możliwości, zaprezentować swoje zainteresowania, a często zdobyć dobrych wyrozumiałych kolegów. W Zespole Szkół Nr 7 funkcjonują klasy szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum właśnie dla takich uczniów. Uczniowie pracują w grupach do 10 osób i każdy z nich traktowany jest indywidualnie. W naszej szkole uczniowie mają możliwość realizowania swoich marzeń, mają szansę wystąpić przed publicznością, która docenia każdy ich wysiłek i wkład pracy w przygotowanie przedstawienia. W szkole masowej Ci uczniowie spychani są na margines, bo ich niewyraźna mowa powoduje, że czują się gorsi, zamykają się w sobie i tracą poczucie własnej wartości. U nas wszyscy uczniowie mają równe szanse. Muszą tylko chcieć. Nie chcemy, aby osoby z problemami słuchu funkcjonowały tylko w gronie sobie podobnych. Zależy nam, aby nauczyły się wyrażać swoje zdanie, rozwijać własne zainteresowania, zawierać nowe znajomości, poszukiwać i podejmować pracę. Dlatego dużą uwagę przykładamy do nauki mowy i umiejętności słuchania. Logopedzi, pedagodzy oraz terapeuci w naszej szkole wspierają wszystkich potrzebujących uczniów, dbają o rozwój jego mowy i słuchu.

Czy nasze metody dają rezultaty?

Wykorzystując od lat powyższe metody, osiągamy zauważalne sukcesy. Wielu uczniów już po kilku miesiącach nauki „otwiera się” i coraz śmielej mówi o swoich problemach, marzeniach i oczekiwaniach. Metoda „małych kroczków” przynosi znakomite efekty, jeżeli uczniowie wierzą, że mogą osiągnąć sukces, że wada słuchu nie jest barierą do zdobywania wiedzy i umiejętności. Podstawą sukcesu jest chęć bycia człowiekiem wykształconym, pracowitość, systematyczność i współpraca z kolegami i koleżankami z klasy. Nasi uczniowie nie muszą korzystać z korepetycji. W szkole wszyscy nauczyciele mają odpowiednie przygotowanie do pracy z uczniem słabosłyszącym, okazują im wiele cierpliwości i poświęcają bardzo dużo dodatkowego, swojego prywatnego czasu na dodatkowe zajęcia. Każdy uczeń, który zwróci się o pomoc sprawia nauczycielowi ogromną radość i nigdy nie zostanie jej pozbawiony.

Współpraca szkoły z rodzicami 

Samo chodzenie do szkoły nie spowoduje przyrostu wiedzy ucznia. Każdy z nich musi chcieć się nauczyć, a tę chęć muszą wykształcić w swoich dzieciach Rodzice. Często zadają oni swoim dzieciom po powrocie ze szkoły pytanie: jak Ci poszło w szkole, jaką ocenę otrzymałeś? Powinni raczej zapytać: czego nowego nauczyłeś się dzisiaj? Co musimy powtórzyć, utrwalić? Rodzice powinni współpracować z nauczycielami, wspierać swoje dzieci w nauce i pomagać im pokonywać trudności. Dobra współpraca na płaszczyźnie: Szkoła – Uczeń – Rodzice na pewno doprowadzi każdego naszego ucznia do sukcesu, czyli zdanej matury lub ukończenia szkoły z dużym zasobem wiedzy i umiejętności bez potrzeby dodatkowych korepetycji.

Zachęcamy Państwa do zaufania nam i zapisania swoich dzieci do naszej szkoły na możliwie wczesnym etapie. Dzieci w szkole podstawowej znajdą tu świetne warunki do rozwoju, a gimnazjaliści wykazujący zainteresowanie swoim rozwojem mogą pracować już pod kątem nauki w liceum i przygotowywać się do egzaminu dojrzałości.