Półkolonie 12 - 16 lutego

Półkolonie 12 - 16 lutego 2024

Poniżej znajdują się dokumenty związane z  organizowanymi przez nas półkoloniami. Są to informacje dla rodziców i uczestników oraz dokumenty wymagające akceptacji rodzica/prawnego opiekuna. Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o wypełnienie i podpisanie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, regulaminu półkolonii, zgody na korzystanie z atrakcji „Parku 17” ( Regulamin). Prosimy o zapoznanie dziecka z regulaminem półkolonii,  regulaminem zachowania i regulaminem wycieczek.

 

W przypadku wcześniejszego, samodzielnego powrotu z półkolonii, lub odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzice lub prawni opiekunowie prosimy o podpisanie odpowiedniej zgody.

Program półkolonii

Zgoda na wcześniejszy i samodzielny powrót

Zgoda na samodzielny powrót

Zgoda na odebranie dziecka z półkolonii przez inną osobę

—————————————————–

Harmonogram półkolonii

Regulamin półkolonii

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Informacje dla rodziców

Regulamin zachowania

Regulamin wycieczek

Zgoda rodziców Park 17

Skip to content