Serce Słyszy Serce 2019

10 grudnia w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży odbył się V Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza była ostatnią w ramach bydgoskiego grantu oświatowego ,, IV Ogólnopolskich Przedsięwzięć Artystycznych i Profilaktyczno – Sportowych Serce Słyszy Serce”. Uczniowie, rodzice i mieszkańcy Bydgoszczy uczestniczyli w festynie rodzinnym, w warsztatach plastycznych w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego oraz II Integracyjnych Igrzyskach ,, Ruch do zdrowia”. W tegorocznym przeglądzie uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wzroku czy słuchu zaprezentowali się w przedstawieniach teatralnych, utworach wokalnych i tanecznych. Wszyscy artyści otrzymali ogromne brawa, dyplomy od Pana Prezydenta Rafała Bruskiego oraz nagrody rzeczowe. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2c i 7c w przedstawieniu ,, Choinka trochę inaczej…” Dziękujemy instytucjom i sponsorom za pomoc i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie ich przedsięwzięć artystycznych, sportowych oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

Skip to content